mayfever

Menu


An Dương Global

Profile

An Dương Global

http://anduongglobal.com/
Signed up July 4, 2022

Công ty CP Thương mại Phát triển kỹ thuật và Nhân lực quốc tế (viết tắt ADG) thành lập ngày 9/9/2005, có trụ sở chính đặt tại số 09 Nguyễn Hữu Khiếu, Phường Đông Lương, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam ANDUONG GLOBAL là công ty hàng đầu chuyên về cung ứng nguồn nhân lực, lao động chuyên môn (Kĩ sư, thực tập sinh kĩ năng) làm việc tại các công ty uy tín tại Nhật Bản.
Địa chỉ: 09 Nguyễn Hữu Khiếu, Phường Đông Lương, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại: 0357056056

anduongglobal #xuatkhaulaodong #tuyendungxuatkhaulaodong

Contributions

This user hasn't made any contributions yet.

Pledges

This user hasn't pledged to any campaigns yet.

Campaigns

This user hasn't created a campaign yet.